logo

Historien

Titlen bedemand kommer af ”bydemand”. Bydemanden gik i gamle dage rundt i gaderne og bød til fest, begravelser mv. Senere ændredes titlen til bedemand, og jobindholdet forandrede sig gennem årene.

Det startede ofte med, at den lokale snedker forarbejdede og solgte kister. De fleste fabrikerede kun til eget forbrug, men efterhånden begyndte flere at forarbejde kister til dækning af behovet i den nærmeste omegn. Det var ofte den lokale snedker, møbelhandler eller blomsterhandler, der stod for salget af kisterne.

Sideløbende med denne udvikling opstod der behov for, at nogen tog sig af den menneskelige side af opgaverne i forbindelse med et dødsfald. I den forbindelse udviklede snedkerforretningerne sig ofte til de begravelsesforretninger, vi kender i dag.

I dag fremstilles stort set alle kister på landets kistefabrikker.

Bedemandsforretningerne tager sig af en lang række serviceydelser, vejledning af pårørende mv. Denne ændring i jobindholdet har gennem årene medført et stigende behov for uddannelse inden for fagområder, man kommer i berøring med i forbindelse med et dødsfald.