logo

Eksempel 1 på en bisættelse

Forudsætninger:

 • Afdøde dør på sygehus i Randers eller Aarhus.
 • Bisættelse finder sted fra Grenaa Kirke.
 • Der bruges eget sengelinned.
 • Billigste kiste og billigste urne.
 • Rustvognskørsel fra sygehus til Grenaa Kirke og kørsel fra kirke til krematorie.

kr. 16.350,-

 

Specifikation af beløb
Dansk produceret hvid kiste 6.150,-  
Urne 810,-  
Klargøring, levering af kiste 590,- Klargøring af kisten til ilægning og udbringning af kisten.
Ilægning på sygehuset 950,-  
Rustvognskørsel 4.400,- Der betales rustvognskørsel for hver gang vi kører med afdøde i kisten, dvs. kørsler med en tom kiste betaler man ikke for.
Honorar 3.450,-
 • Samtale i eget hjem eller hos os.
 • Koordinering mellem kirke/kapel, præst, graver, andre interessenter og evt. krematorie om afholdelse af højtidelighed, indsættelse af kiste i kirke/kapel mm.
 • Sørger for anmodning af dødsfaldet (inkl. udfærdigelse og fremskaffelse af diverse dokumenter) til de offentlige myndigheder.
 • Bestilling af kistepynt, andre blomster og evt. kirkepynt.
 • Bestilling og koordinering af mindesamvær.
 • Bestilling af evt. kremering.
 • Udfærdigelse og bestilling af døds- og takkeannoncer.
 • Ansøger om aftalt begravelseshjælp hos Udbetaling Danmark, sygeforsikring Danmark og andre relevante foreninger mm.
 • Vi er tilstede i kirken/kapellet før højtideligheden og sørger for at hjælpe de pårørende godt på plads. Vi er til rådighed under hele højtideligheden.
 • Diverse rådgivning og vejledning i forhold til de spørgsmål, der måtte dukke op for de pårørende.
 • I kan frit kontakte os under og efter hele forløbet med afklaring af diverse spørgsmål. Vi har sørget for vagtordning døgnet rundt, så I altid kan komme i kontakt med os.

Bemærk: vi har ingen aften- eller weekendtillæg.

Hvis vi bliver enige om, at vi skal levere flere ydelser (evt. urnetransport, blomsterflytning mm.) til jer, så kommer de oveni prisen. Derudover kommer der de ekstra omkostninger, som går til de andre parter: blomsterhandler, avis, restaurant/kro, stenhugger, krematorie og kirkegård.