logo

Hvad betyder de forskellige ord?

Begravelse

I dag bruges ordet begravelse tit om selve højtideligheden, der bliver afholdt for den afdøde, men ordet begravelse dækker egentlig over den ceremoni, som kan finde sted efter højtideligheden, hvor kisten sænkes i jorden på det gravsted, de pårørende har valgt.

 

Bisættelse

Ved en bisættelse brændes kisten på et krematorium efter højtideligheden, og den afdødes aske bliver hældt i en urne, som de pårørende har valgt hos bedemanden. Asken kan derefter spredes over åbent vand, (vi kan hjælpe med tilladelsen), eller urnen nedsættes i et gravsted. Det er forbudt i Danmark at opbevare en urne med aske i private hjem.

 

Mindeplæne

Mange ønsker i dag at blive bisat i de ukendtes grav. De ukendtes grav har i dag også mange andre navne som fx mindeplæne, de ukendtes gravsted, fællesplæne, fællesgrav mm., og fælles for dem er, at her findes ingen personlige gravsten, og der er kun et minimum af vedligeholdelse. Både urner og kister kan nedsættes her.

 

Begravelseshjælp

Der er flere typer begravelseshjælp - der er både den offentlige begravelseshjælp, (læs mere her), og i nogle tilfælde de private fra fx fagforening. Begge steder er der tale om et økonomisk tilskud, der ydes som hjælp til at afholde en begravelse. Efter aftale med jer, søger vi det offentlige tilskud, og hvis vi bliver oplyst om det, undersøger vi også, om der er mulighed for tilskud andre steder fra. Hvis afdøde var medlem af Sygeforsikringen Danmark i gruppe 1 eller 2, er der ligeledes kr. 1.400,00 i tilskud fra dem. Dette tilskud søger vi også på vegne af de pårørende.