logo

Begravelseshjælp

Som borger i Danmark har man mulighed for at søge om begravelseshjælp. I henhold til §160 i Sundhedsloven yder afdødes bopælskommune (i praksis administreres ordningen af Udbetaling Danmark) en begravelseshjælp, der er afhængig af afdødes formue. Satsen for begravelseshjælp reguleres hvert år pr. 1. januar.

Satsen er i 2017 for begravelseshjælp

  • Børn under 18 år - kr. 9.000,00.
  • Personer på 18 år og derover - op til kr. 10.750,00.

Formuegrænserne er i 2017 (gældende for voksne)

  • Personer u/ægtefælle, m/samlever eller børn under 18 år kr. 18.050,00.
  • Personer m/ægtefælle eller børn under 18 år kr. 36.000,00.

 

Beregning og udbetaling af begravelseshjælp

Afdødes formue opgøres for at kunne beregne, om der kan udbetales begravelseshjælp, og hvor meget der eventuelt kan udbetales. Der gælder følgende regler for de enkelte grupper: 

  • Personer under 18 år: Uanset formue udbetales der begravelseshjælp på kr. 9.000,00 til personer under 18 år.
  • Afdøde efterlader ægtefælle eller børn under 18 år: Der udbetales en begravelseshjælp på kr. 10.750,00, hvis ægtefællernes samlede formue er under kr. 36.000,00. Fra denne grænse beskæres begravelseshjælpen krone for krone, og bortfalder helt ved en formue på over kr. 46.750,00.
  • Afdøde var enlig eller efterlader en samlever: Der udbetales begravelseshjælp på kr. 10.750,00, såfremt afdødes formue er under kr. 18.050,00. Fra denne grænse beskæres begravelseshjælpen krone for krone og bortfalder helt ved en formue på over kr. 28.800,00.

Bemærk: for personer født før 1. april 1957 udbetales der altid et minumumsbeløb på kr. 1.050,00 - uanset formue.