logo

Samtale med bedemanden

Når I skal tage afsked med en person, skal der planlægges, hvad der helt konkret skal ske. Vi vil som oftest holde en personlig samtale med jer, og i samtalen vil vi sammen finde frem til, hvordan I ønsker at tage afsked. Der er mange spørgsmål, der skal afklares, og vi oplever ofte, at pårørende har rigtig mange ting, der skal tages stilling til. Det er derfor vigtigt, at vi sættes os ned sammen og bruger den fornødne tid, for at vi stille og roligt kan få styr på hvert enkelt spørgsmål.

Forud for samtalen med os er det vigtigt, at I har afklaret, om der skulle være nogle ønsker/tanker fra afdøde, som vi skal tage hensyn til i vores planlægning. Det bliver mere og mere almindeligt, at afdøde har udfyldt Min sidste vilje eller måske har efterladt et brev eller en anden form for ønsker. Som regel er det til stor hjælp for jer, hvis dette er tilfældet. 

Der skal som udgangspunkt altid tages stilling til følgende:

  • Skal afdøde begraves eller bisættes?
  • Skal der afholdes en højtidelighed (med deltagelse af en præst) eller en anden form for ceremoni (familien forestår selv ceremonien)?
  • Hvor skal højtideligheden/ceremonien afholdes? Og hvornår?
  • Hvor skal kisten begraves eller urnen sættes ned?
  • Der skal vælges en kiste, evt. en urne mm.
  • Skal der bestilles blomster, avisannoncer, begravelseskaffe/mindesamvær, evt. gravsten?
  • Skal der søges begravelseshjælp hos kommunen og evt. andre steder?
  • Hvem skal juridisk anmelde dødsfaldet - altså underskrive en fuldmagt til bedemanden og hæfte for betalingen af begravelsesregningen (hvis ikke der er penge i boet)?