logo

Anmeldelse af et dødsfald

Når en person afgår ved døden her i Danmark, skal det altid meldes til de offentlige myndigheder. Det betyder helt praktisk, at følgende skal ske: 

 

1. Der skal udfyldes en dødsattest

Det er altid en læge, der skal udfylde og underskrive en dødsattest. Det kan være egen læge eller vagtlæge, hvis man dør i eget hjem. Dør man på sygehuset, vil det være en læge på sygehuset, der udfylder og underskriver dødsattesten. Lægen tjekker, at der foreligger sikre dødstegn, og når dette er tilfældet, så underskriver lægen en dødsattest.

Dødsattesten skal foreligge, inden man kan anmode om begravelse eller ligbrænding. Bedemanden må i øvrigt heller ikke afhente eller flytte på afdøde, før dødsattesten er underskrevet af en læge.

 

2. Der skal udfyldes en anmodning om begravelse eller ligbrændning

Dette skal ske elektronisk enten via borger.dk eller via bedemanden. Vi anbefaler, at I lader bedemanden foretage denne anmodning, da der er en række aftaler, der skal være på plads, før anmodningen kan udfyldes korrekt. Bedemanden vil altid sende anmodningen på vegne af de pårørende, dvs. juridisk er det en pårørende, der bliver anmelder af dødsfaldet, og vedkommende skal derfor underskrive en fuldmagt til bedemanden.

Det er en kordegn eller præst i det sogn, hvor afdøde har bopæl, som godkender anmodningen om begravelse eller ligbrænding. Dette er også tilfældet, selvom afdøde ikke er medlem af folkekirken. Dette skyldes, at det er kirkesognene i Danmark, der udfører denne administrative opgave og dermed er udpeget som begravelsesmyndighed.

Først når anmodningen er godkendt må afdøde begraves eller bisættes.